Sodematha

Sodematha Events

Sode Utsava 2024- Special photos Part 3

Sode Utsava 2024- Special photo’s Part 3....

Know More

Sode Utsava 2024- Special photos Part 2

Sode Utsava 2024- Special photo’s Part 2....

Know More

Sode Utsava 2024- Special photos

Sode Utsava 2024- Special photo’s....

Know More

Kalashabhisheka on the occasion of re-pratishta Vardhanti on the occasion of Akshaya Tritiya

ಉಡುಪಿ ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠದ ಶ್ರೀಭೂತರಾಜರ ಹಾಗೂ ನಾಗದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾದಂದು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ....

Know More

The abode of Sriranganatha Swamy of Srirangapatna

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ .The abode of Sriranganatha Swamy of Srirangapatna.....

Know More