Sodematha

Sodematha Events

Special Pooja to Moola Vrindavana

ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ , ಭಾವಿಸಮೀರ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಆಶ್ರಮಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೃಷ್....

Know More

Sri Vishwavallabha Thirtha Swamiji expressing solidarity

Sri Vishwavallabha Thirtha Swamiji responded to Prime Minister Narendra Modi's call on Sunday night. Right at 9 p.m., Sode Matha switched off its lights and lit Deepa to express solidarity with "Corona warriors". Here we look at some highlights from that event....

Know More

Special Pooja to Deity Sri Ramachandra during Sri Rama Navami

ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾವಿಸಮೀರ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಹಂಪೆಯ ವಾಲಿಯ ಭಂಡಾರದಿಂದ ತಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕರಾರ್ಚಿತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ....

Know More