Sodematha

Sodematha Events

ಗದ್ವಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ವಂಶಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ತಂಬೂರಿ

ಗದ್ವಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ವಂಶಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ತಂಬೂರಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿ....

Know More

ಮಾನವಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರು

ಮಾನವಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರು....

Know More

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರಬೋಧಕಸಂಸ್ಕೃತಾಧ್ಯಯನಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ ಇದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು KMC ಮಣಿಪಾಲದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 14-01-2022 ರಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವು ನಡೆಯಿತು

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರಬೋಧಕಸಂಸ್ಕೃತಾಧ್ಯಯನಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ ಇದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು KMC ಮಣಿಪಾಲದ ಸ....

Know More

ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಟ್ಟು ಕಡಲಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥರು , ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರು , ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠದ ಶ್ರೀವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪಲಿಮಾರು ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಾಜೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥರು ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು

ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಟ್ಟು ಕಡಲಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥರು , ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ....

Know More

ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಗೋಪೂಜೆ

....

Know More