Sodematha

Sodematha Events

ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಂಗಲಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರೀಮದನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಹಿತ ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕಾ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಂಗಲಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾ....

Know More

ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಂಗಲಮಹೋತ್ಸವ

ಶ್ರೀಮದನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಹಿತ ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕಾ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಂಗಲಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ  ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಹರಿದ....

Know More

Valedictory Convention

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೋತ್ತಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ "ಭಾವಿಸಮೀರ ಗುರುಕುಲದ"ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ....

Know More

ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಕುಂಭಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಂಗಲಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಮಾಗಣೆ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದವರಿಂದ  &nb....

Know More