Sodematha

a mass upanayana proper printing for the disciples of Srimath Brahmin society

03 May, 2023

ಮೇ 3 : ಸೋದೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಶಿಷ್ಯರಾದ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ವಟುಗಳಿಗೆ ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ನಡೆಯಿತು.May 3: In the presence of Sri Sri Vishwallabha Teertha, a mass upanayana was conducted with a proper printing for the disciples of Srimath Brahmin society at Sode Srivadiraja Mutt.