Sodematha

Yearly Temple Honours at Shri Padmavati Temple Tiruchanur

11 Jun, 2024

Yearly Temple Honours at Shri Padmavati Temple Tiruchanur to HH Sri Sri VishwaVallabhaTeertha Swamiji, Matadhipathi of Sode Shree Vadiraja Matha, Udupi in Tirupathi on 11 June.