Sodematha

Taptamudradharana on Karthika Ekadashi as part of the conclusion of Chaturmasya

04 Nov, 2022

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಸೋದೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹಾಗೂ ಶೀರೂರು ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರುSri Vishwallabha Theertha Sripada and Shiruru Sri Vedavardhana Teertha Sripad conducted Taptamudradharana on Karthika Ekadashi as part of the conclusion of Chaturmasya