Sodematha

Tapta Mudradharana

01 Jul, 2020

ಪ್ರಥಮೈಕಾದಶೀ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋದೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ.Tapta Mudradharana by Sri Sri Vishwavallabha Thirtha Swamiji on Prathamaikadashi, at Sonda Kshetra.