Sodematha

Srimadbhagavatha Poshtapadi lecture by Sri Vishwallabha Theertha Sripad

30 Aug, 2022

ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರೋಷ್ಟಪದಿ ಉಪನ್ಯಾಸSrimadbhagavatha Poshtapadi lecture by Sri Vishwallabha Theertha Sripad, Sode Vadiraja Muttadheesha, Sri Guru Raja temple