Sodematha

Sri Vishwallabha Theertha and Sri Sujayanidhi Theertha gathered at Bangalore

05 Dec, 2023

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ   ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಸುಜಯನಿಧಿ ತೀರ್ಥರ ಸಮಾಗಮSri Vishwallabha Theertha and Sripadaraja Mathadheesh Sri Sujayanidhi Theertha's gathering at Chamarajapet Sripadaraja Matha, Bangalore.