Sodematha

Sri Vishwallabha Theertha Performs Institution Pooja at Doddarayara Matha Tumkur

06 Jun, 2024

ತುಮಕೂರಿನ ದೊಡ್ಡರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರು ಶ್ರೀವಿಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು  ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ .Institution pooja by Sri Vishwallabha Theertha in the abode of Sri Mukhyapranadeva installed by Sri Vijayendra Theertha at Doddarayara Matha, Tumkur.