Sodematha

Sri Guru Rajas Stotra Sahitya four days at Shri Krishna Mandir

12 Jan, 2024

ತುಮಕೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್. ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ "ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ" ಕುರಿತಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.K R Badavane of Tumkur. R. Sri Vishwallabha Theertha Sripadam gave a lecture on "Sri Guru Raja's Stotra Sahitya" for four days at Shri Krishna Mandir.