Sodematha

Special Puja of Sribhutaraja on the occasion of Kanya Sankraman at Sri Raghavendra Math at Thoravigal Hubli

18 Sep, 2022

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತೊರವಿಗಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಭೂತರಾಜರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ.