Sodematha

Special Pooja at Sri raghavendra Swamy Mutt in Hubli

29 Jan, 2024

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಕ್ತಿನಗರ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ದೇವರ ರಾತ್ರಿಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೂತರಾಜರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.Sansthan God's night pooja and mass ghostaraja pooja was held at Shaktinagar Sriraghavendra Swamy Mutt in Hubli.