Sodematha

Sode Sri vishwallabha Theertha Honors Pejavar Mathadheesh on the occasion of Shastyab

25 May, 2024

ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋದೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರು ಗೌರವಿಸಿದರು.Sode Srivadiraja Mathadheesh Srivishwallabha Theertha honored Pejavar Mathadheesh on the occasion of Shastyab of Shri Vishwaprasanna Theertha Sripadam.