Sodematha

Simhachal Srivaraha Lakshmi Narasimha Swamy Temple

21 Jun, 2023

ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಸಿಂಹಾಚಲ ಶ್ರೀವರಾಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ . Simhachal Srivaraha Lakshmi Narasimha Swamy Temple has a history as the place where the Lord saved Prahlada when Hiranyakashyapa subjected him to various kinds of torture.