Sodematha

Sansthan God and mass Bhootaraja worshiped in the abode of Kushtagi Adavi

11 Feb, 2024

ಕುಷ್ಟಗಿಯ ಅಡವಿ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರು ಸಂಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಪೂಜೆ  ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೂತರಾಜರ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶ್ರೀಗಳವರು ವಾಯುದೇವರ-ವಾದಿರಾಜರ ಮಹಿಮೆಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.Sri Vishwallabha Theertha worshiped the Sansthan God and mass Bhootaraja worshiped in the abode of Kushtagi Adavi Sri Mukhaprana. On this occasion, Sri gave a lecture on the glory of Vayudevara-Vadiraja.