Sodematha

Religious camp held for all ages at Sri Vishwallabha Theertha

19 Apr, 2023

Religious camp held for all ages at Sri Vishwallabha Theertha, established by Sri Vishwottama Theertha, Srimath's Asthana scholar Nippani Gurururaja Acharya, inaugurated by Sri Vishwa Samira Gurukula.ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವಿಶ್ವೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಭಾವಿಸಮೀರ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರ ಆದೇಶದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಠದ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ  ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಗುರುರಾಜ ಆಚಾರ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.