Sodematha

Naraka Chaturdashi-2023

12 Nov, 2023

ನರಕ ಚತುರ್ದಶೀಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರ  ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತೈಲಾಭ್ಯಂಗ ಸಂಭ್ರಮ.Glimpses of Thailabhyanga, with  the holy presence of Sri Vishwavallabha Thirtha Swamiji of Sri Sode Vadiraja Matha , as a part of religious rituals of Deepawali, on the day of  Naraka Chaturdashi.