Sodematha

Maharangapooja held as part of the Undaru Sri Vishnumurthy God

15 Apr, 2023

ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಉಂಡಾರು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ *ಮಹಾರಂಗಪೂಜೆ*