Sodematha

Flag hoisting as part of the Undaru Sri Vishnumurthy god

14 Apr, 2023

ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಉಂಡಾರು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಚಿತ್ರ: ಪ್ರಸನ್ನ ಪೆರ್ಡೂರುFlag hoisting as part of the Undaru Sri Vishnumurthy god who was under the administration of Sode Vadiraja Mutt.Picture: Prasanna Perdur