Sodematha

Dhruvansha of Mulabagilu Srinarasimha Theertha banks

11 Jun, 2024

ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀನರಸಿಂಹ ತೀರ್ಥ ತಟದ ಧ್ರುವಾಂಶರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿIn the abode of Sripadaraja, Dhruvansha of Mulabagilu Srinarasimha Theertha banks