Sodematha

Chandika Yaga was performed in the presence of Sri Vishwallabha Theertha Sripadara in the Sode Srivadiraja Mutt

03 Oct, 2022

Chandika Yaga was performed in the presence of Sri Vishwallabha Theertha Sripadara in the Sode Srivadiraja Mutt during the festival of Navaratri Durgashtami.ನವರಾತ್ರಿ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋದೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಗಿರಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಅಧ್ವರ್ಯುತನದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನೆರವೇರಿತು.