Sodematha

Annual Rathosava of Lord-Sri Ramatrivikrama of Sri Sonda Kshetra - Day10

22 Mar, 2022

ರಮಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ದೇವರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಭಾವಿಸಮೀರ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಭೂತರಾಜರ ಕ್ಷಮಾ ಪೂಜೆ.