Sodematha

A special lecture on need an eternal religion for India

28 Sep, 2023

ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಶ್ರೀವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ೧೮ನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಇವರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ ? ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಿತು.Sode Vadiraja Mathadish Sri Sri Vishwallabha Theertha Sripada's 39th Chaturmasya Mangalotsava, does Rohit Chakrathirtha need an eternal religion for India? A special lecture was held on the saying.